• Bài trích
  • Tìm hiểu văn hóa ẩm thực Trung Hoa qua gia vị món ăn Quảng Đông /

Tác giả CN Khuất, Ngọc Diệp.
Nhan đề Tìm hiểu văn hóa ẩm thực Trung Hoa qua gia vị món ăn Quảng Đông /Khuất Ngọc Diệp ; Đỗ Hồng Thanh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 218-223
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Trung Hoa qua gia vị món ăn Quảng Đông.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa ẩm thực-Trung Quốc-Gia vị
Từ khóa tự do Món ăn
Từ khóa tự do Văn hóa ẩm thực
Từ khóa tự do Quảng Đông
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Gia vị
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hồng Thanh.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164562
0022
0042C4A4753-6619-4C6B-BAC8-68E2BF6BC97D
005202201181615
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220118161506|bhuongnt|y20220118161431|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aKhuất, Ngọc Diệp.
24510|aTìm hiểu văn hóa ẩm thực Trung Hoa qua gia vị món ăn Quảng Đông /|cKhuất Ngọc Diệp ; Đỗ Hồng Thanh hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 218-223
520 |aBài viết tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Trung Hoa qua gia vị món ăn Quảng Đông.
65017|aVăn hóa ẩm thực|bTrung Quốc|xGia vị
653|aMón ăn
6530 |aVăn hóa ẩm thực
6530 |aQuảng Đông
6530 |aTrung Quốc
6530 |aGia vị
7000 |aĐỗ, Hồng Thanh.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào