• Bài trích
  • Đôi nét về Vạn Lý Trường Thành /

Tác giả CN Phạm, Thị Vũ Uyên.
Nhan đề Đôi nét về Vạn Lý Trường Thành /Phạm Thị Vũ Uyên, Nguyễn Thúy Linh ; Ngô Thị Huệ hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 235-246
Tóm tắt Bài viết đem tới cái nhìn tổng quát và đa chiều về lịch sử hình thành, giá trị lịch sử và những ảnh hưởng của Vạn Lý Trường Thành đối với người dân Trung Quốc.
Thuật ngữ chủ đề Vạn Lý Trường Thành-Trung Quốc-Giá trị lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Vạn Lý Trường Thành-Trung Quốc-Lịch sử hình thành
Từ khóa tự do Lịch sử hình thành
Từ khóa tự do Vạn Lý Trường Thành
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Giá trị lịch sử
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Huệ.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thúy Linh.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164564
0022
004702966CA-5226-4D46-AB26-8D1650AC2A02
005202201181635
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118163525|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aPhạm, Thị Vũ Uyên.
24510|aĐôi nét về Vạn Lý Trường Thành /|cPhạm Thị Vũ Uyên, Nguyễn Thúy Linh ; Ngô Thị Huệ hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 235-246
520 |aBài viết đem tới cái nhìn tổng quát và đa chiều về lịch sử hình thành, giá trị lịch sử và những ảnh hưởng của Vạn Lý Trường Thành đối với người dân Trung Quốc.
65017|aVạn Lý Trường Thành|bTrung Quốc|xGiá trị lịch sử
65017|aVạn Lý Trường Thành|bTrung Quốc|xLịch sử hình thành
6530 |aLịch sử hình thành
6530 |aVạn Lý Trường Thành
6530 |aTrung Quốc
6530 |aGiá trị lịch sử
7000 |aNgô, Thị Huệ.
7000 |aNguyễn, Thúy Linh.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào