• Bài trích
  • Một số khó khăn trong việc dạy tiếng Bồ Đào Nha như một ngoại ngữ tại Việt Nam đối với giáo viên không phải là người bản địa = Algumas dificuldades de ensino do Português como língua estrangeira por professores não nativos no Vietname /

Tác giả CN Nguyễn, Thu Loan.
Nhan đề Một số khó khăn trong việc dạy tiếng Bồ Đào Nha như một ngoại ngữ tại Việt Nam đối với giáo viên không phải là người bản địa = Algumas dificuldades de ensino do Português como língua estrangeira por professores não nativos no Vietname /Nguyễn Thu Loan.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 63-70
Tóm tắt Bài viết đề cập đến một số vấn đề còn tồn đọng trong giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha-Giảng dạy-Khó khăn
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Khó khăn
Từ khóa tự do Tiếng Bồ Đào Nha
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165679
0022
0046926DFDB-172F-413C-9D52-7C46E01CA56E
005202206220949
008220622s2014 vm spa
0091 0
022 |a18592503
039|y20220622094934|zhuongnt
0410 |aspa
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thu Loan.
24510|aMột số khó khăn trong việc dạy tiếng Bồ Đào Nha như một ngoại ngữ tại Việt Nam đối với giáo viên không phải là người bản địa = Algumas dificuldades de ensino do Português como língua estrangeira por professores não nativos no Vietname /|cNguyễn Thu Loan.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 63-70
520 |aBài viết đề cập đến một số vấn đề còn tồn đọng trong giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam.
65017|aTiếng Bồ Đào Nha|xGiảng dạy|xKhó khăn
6530 |aGiảng dạy
6530 |aKhó khăn
6530 |aTiếng Bồ Đào Nha
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào