• Bài trích
  • Giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha tại Trung Quốc = O ensino de Português na China /

Tác giả CN Espadinha, Maria Antónia Nicolau.
Nhan đề Giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha tại Trung Quốc = O ensino de Português na China /Maria Antónia Nicolau Espadinha
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 103-108
Tóm tắt Một bài viết ngắn về việc giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha ở Trung Quốc và Ma Cao: từ nỗ lực thu hút người học đến phát triển những chương trình giảng dạy mới, phương pháp giảng dạy, thành công và thất bại.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha-Giảng dạy-Trung Quốc
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng Bồ Đào Nha
Từ khóa tự do Trung Quốc
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165683
0022
0047E0D8403-B92E-4694-B199-BC8A4CD68CAB
005202206221424
008220622s2014 vm por
0091 0
022 |a18592503
039|y20220622142423|zhuongnt
0410 |apor
044 |avm
1001 |aEspadinha, Maria Antónia Nicolau.
24510|aGiảng dạy tiếng Bồ Đào Nha tại Trung Quốc = O ensino de Português na China /|cMaria Antónia Nicolau Espadinha
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 103-108
520 |aMột bài viết ngắn về việc giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha ở Trung Quốc và Ma Cao: từ nỗ lực thu hút người học đến phát triển những chương trình giảng dạy mới, phương pháp giảng dạy, thành công và thất bại.
65017|aTiếng Bồ Đào Nha|xGiảng dạy|bTrung Quốc
6530 |aGiảng dạy
6530 |aTiếng Bồ Đào Nha
6530 |aTrung Quốc
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào