• Bài trích
  • Tóm tắt các trào lưu văn học Bồ Đào Nha = Resumo dos movimentos literários de Portugal /

Tác giả CN Trần, Thị Hải Yến.
Nhan đề Tóm tắt các trào lưu văn học Bồ Đào Nha = Resumo dos movimentos literários de Portugal /Trần Thị Hải Yến.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 126-135
Tóm tắt Bài viết tập trung vào việc nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa bối cảnh lịch sử với sự ra đời của các trào lưu văn học Bồ Đào Nha từ thời Trung cổ đến thế kỉ XX cùng những đặc điểm chính của các trào lưu này. Từ đó giúp người học có cái nhìn toàn diện và xuyên suốt hơn đối với văn học Bồ Đào Nha.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Bồ Đào Nha-Trào lưu
Từ khóa tự do Văn học Bồ Đào Nha
Từ khóa tự do Trào lưu
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165686
0022
0046E88F35F-7EF8-46CB-B77E-5B3B41B5FEBB
005202206230834
008220623s2014 vm por
0091 0
022 |a18592503
039|a20220623083446|bhuongnt|y20220623083430|zhuongnt
0410 |apor
044 |avm
1000 |aTrần, Thị Hải Yến.
24510|aTóm tắt các trào lưu văn học Bồ Đào Nha = Resumo dos movimentos literários de Portugal /|cTrần Thị Hải Yến.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 126-135
520 |aBài viết tập trung vào việc nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa bối cảnh lịch sử với sự ra đời của các trào lưu văn học Bồ Đào Nha từ thời Trung cổ đến thế kỉ XX cùng những đặc điểm chính của các trào lưu này. Từ đó giúp người học có cái nhìn toàn diện và xuyên suốt hơn đối với văn học Bồ Đào Nha.
65017|aVăn học Bồ Đào Nha|xTrào lưu
6530 |aVăn học Bồ Đào Nha
6530 |aTrào lưu
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào