• Bài trích
  • Những biện pháp sư phạm nhằm giảm thiểu các lỗi ngữ pháp của học viên tiếng Pháp = Pedagogical strategies to minimize the grammatical errors for the learners of French /

Tác giả CN Nguyễn, Văn Nhân.
Nhan đề Những biện pháp sư phạm nhằm giảm thiểu các lỗi ngữ pháp của học viên tiếng Pháp = Pedagogical strategies to minimize the grammatical errors for the learners of French /Nguyễn Văn Nhân.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 58-73
Tóm tắt Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm và áp dụng những loại hình bài tập ngữ pháp mang tính hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu các lỗi mà học viên học tiếng Pháp thường gặp.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Lỗi ngữ pháp-Biện pháp sư phạm
Từ khóa tự do Biện pháp sư phạm
Từ khóa tự do Lỗi ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165691
0022
00415EC1453-8753-4C9F-9D4C-FC3FB52235FD
005202206230957
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623095757|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Văn Nhân.
24510|aNhững biện pháp sư phạm nhằm giảm thiểu các lỗi ngữ pháp của học viên tiếng Pháp = Pedagogical strategies to minimize the grammatical errors for the learners of French /|cNguyễn Văn Nhân.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 58-73
520 |aBài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm và áp dụng những loại hình bài tập ngữ pháp mang tính hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu các lỗi mà học viên học tiếng Pháp thường gặp.
65017|aTiếng Pháp|xLỗi ngữ pháp|xBiện pháp sư phạm
6530 |aBiện pháp sư phạm
6530 |aLỗi ngữ pháp
6530 |aTiếng Pháp
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào