• Bài trích
  • Một số đề xuất nâng cao chất lượng giảng dạy biên dịch Hàn-Việt = Recommendations for improving the quality of teaching Korean=Vietnamese translation /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Bích.
Nhan đề Một số đề xuất nâng cao chất lượng giảng dạy biên dịch Hàn-Việt = Recommendations for improving the quality of teaching Korean=Vietnamese translation /Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 88-99
Tóm tắt Trên cơ sở một số vấn đề trong phương pháp giảng dạy môn dịch viết, tác giả đề xuất một số phương pháp dạy mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy và dịch thuật tiếng Hàn, đồng thời giúp sinh viên học tiếng Hàn hiệu quả hơn và là hành trang vững chắc cho sinh viên ra trường.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn-Giảng dạy-Biên dịch
Từ khóa tự do Biên dịch
Từ khóa tự do Dịch viết
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng Hàn
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165694
0022
00405334D72-8C47-42A1-8EE1-05E7239D6F94
005202206231046
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623104638|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thị Ngọc Bích.
24510|aMột số đề xuất nâng cao chất lượng giảng dạy biên dịch Hàn-Việt = Recommendations for improving the quality of teaching Korean=Vietnamese translation /|cNguyễn Thị Ngọc Bích.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 88-99
520 |aTrên cơ sở một số vấn đề trong phương pháp giảng dạy môn dịch viết, tác giả đề xuất một số phương pháp dạy mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy và dịch thuật tiếng Hàn, đồng thời giúp sinh viên học tiếng Hàn hiệu quả hơn và là hành trang vững chắc cho sinh viên ra trường.
65017|aTiếng Hàn|xGiảng dạy|xBiên dịch
6530 |aBiên dịch
6530 |aDịch viết
6530 |aGiảng dạy
6530 |aTiếng Hàn
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào