• Bài trích
  • Nét độc đáo của thể thơ Haiku Nhật Bản và việc truyền bá Haiku tại Việt Nam = The originality of Japanese poetry genre of 'Haiku' and its dissemination in Vietnam /

Tác giả CN Hoàng, Liên.
Nhan đề Nét độc đáo của thể thơ Haiku Nhật Bản và việc truyền bá Haiku tại Việt Nam = The originality of Japanese poetry genre of 'Haiku' and its dissemination in Vietnam /Hoàng Liên.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 100-111
Tóm tắt Bài viết đi sâu tìm hiểu về nét đặc trưng của thể thơ Haiku để bạn đọc có thể cảm nhận được cái hay cái đẹp của một thể loại thơ đặc sắc nhất Nhật Bản.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Nhật Bản-Thơ Haiku
Từ khóa tự do Haiku
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Truyền bá
Từ khóa tự do Văn học Nhật Bản
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165695
0022
004044FFADA-2CF6-4E84-AC7A-BA610F21E4DA
005202206231056
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623105604|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aHoàng, Liên.
24510|aNét độc đáo của thể thơ Haiku Nhật Bản và việc truyền bá Haiku tại Việt Nam = The originality of Japanese poetry genre of 'Haiku' and its dissemination in Vietnam /|cHoàng Liên.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 100-111
520 |aBài viết đi sâu tìm hiểu về nét đặc trưng của thể thơ Haiku để bạn đọc có thể cảm nhận được cái hay cái đẹp của một thể loại thơ đặc sắc nhất Nhật Bản.
65017|aVăn học Nhật Bản|xThơ Haiku
6530 |aHaiku
6530 |aThơ
6530 |aTruyền bá
6530 |aVăn học Nhật Bản
6530 |aViệt Nam
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào