• Luận văn
  • 428.0071 NGH
    An investigation into third-year students’ motivation in learning English at a public university =

Ký hiệu xếp giá 428.0071 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Huyền
Nhan đề An investigation into third-year students’ motivation in learning English at a public university = Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba ở một trường đại học công lập / Nguyễn Thị Thu Huyền; Nguyễn Đức Hoạt hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý ix, 97p. : ill. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Hoạt
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000137611
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000137610
000 00000nam#a2200000u##4500
00168140
0027
0043E3288A0-CAB5-4634-BF44-13996B95A9E0
005202308021440
008230321s2023 vm eng
0091 0
039|a20230802144024|bmaipt|c20230517152809|dhuongnt|y20230321164320|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.0071|bNGH
1000 |aNguyễn, Thị Thu Huyền
24513|aAn investigation into third-year students’ motivation in learning English at a public university = |bNghiên cứu động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba ở một trường đại học công lập / |cNguyễn Thị Thu Huyền; Nguyễn Đức Hoạt hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |aix, 97p. : |bill. ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Anh
655 |aLuận văn|xTiếng Anh
7000 |aNguyễn, Đức Hoạt|chướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000137611
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000137610
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/luanvan/000137611thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137611 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137610 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 NGH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ