DDC 438.24
Tác giả CN Rusch, Paul
Nhan đề Netzwerk neu : A2 : Intensivtrainer / Paul Rusch
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, c2020
Mô tả vật lý 80 p. : ill. ; 29 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức-Trình độ A2-Giáo trình
Từ khóa tự do Trình độ A2
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Môn học Thực hành tiếng 1A2
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516005(2): 000137946-7
000 00000nam#a2200000u##4500
00168141
00220
004DC3A174A-03BD-4454-ADDE-E39EF48F67DA
005202303231009
008230322s2020 gw ger
0091 0
020 |a9783126071666
039|a20230323100901|btult|y20230322091220|zmaipt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.24|bRUS
1001 |aRusch, Paul
24510|aNetzwerk neu : |bA2 : Intensivtrainer / |cPaul Rusch
260 |aStuttgart : |bErnst Klett Sprachen, |cc2020
300 |a80 p. : |bill. ; |c29 cm.
65017|aTiếng Đức|xTrình độ A2|vGiáo trình
653 |aTrình độ A2
653 |aTiếng Đức
690 |aTiếng Đức
691 |aNgôn ngữ Đức
692 |aThực hành tiếng 1A2
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516005|j(2): 000137946-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137946 TK_Tài liệu môn học-MH MH DC 438.24 RUS Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137947 TK_Tài liệu môn học-MH MH DC 438.24 RUS Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào