Ký hiệu xếp giá 495.922071 NGX
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Nhan đề Đáp án giáo trình Thực hành Tiếng Việt trình độ B2 : Phục vụ trực tuyến dành cho người nước ngoài : Mã số : CS2020-039 / Nguyễn Thị Thanh Xuân (chủ nhiệm), Nguyễn Khánh Hà, Đào Thị Thanh Huyền,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nôi, 2022
Mô tả vật lý 514 tr. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt-Giáo trình-Trình độ B2
Thuật ngữ không kiểm soát Thực hành tiếng
Thuật ngữ không kiểm soát Trình độ B2
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Đào tạo trực tuyến
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khánh Hà
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Lan
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Thanh Huyền
Tác giả(bs) CN Trần, Lê Phương
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30703(2): 000137921-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168148
0025
004AE2FC8E3-F129-42CD-B12B-43414CAB0180
005202309201407
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230920140755|banhpt|c20230802144845|dmaipt|y20230323095008|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922071|bNGX
1000 |aNguyễn, Thị Thanh Xuân
24510|aĐáp án giáo trình Thực hành Tiếng Việt trình độ B2 : |bPhục vụ trực tuyến dành cho người nước ngoài : Mã số : CS2020-039 / |cNguyễn Thị Thanh Xuân (chủ nhiệm), Nguyễn Khánh Hà, Đào Thị Thanh Huyền,...
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nôi, |c2022
300 |a514 tr. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Việt|vGiáo trình|xTrình độ B2
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aTrình độ B2
6530 |aGiáo trình
6530 |aĐào tạo trực tuyến
6530 |aTiếng Việt
655 |aĐề tài nghiên cứu|xKhoa Việt Nam học
7000 |aNguyễn, Khánh Hà
7000 |aLê, Thu Lan
7000 |aĐào, Thị Thanh Huyền
7000 |aTrần, Lê Phương
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30703|j(2): 000137921-2
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/detai/000137921thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137921 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 495.922071 NGX Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu không phục vụ
2 000137922 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 495.922071 NGX Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu không phục vụ