Ký hiệu xếp giá 428.02071 NGC
Tác giả CN Nguyễn, Linh Chi
Nhan đề Biên soạn tập bài giảng học phần "Biên dịch Tiếng Anh 1" / : Báo cáo tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Linh Chi, Đặng Ngân Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 97 tr. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Biên dịch-Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Biên dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đặng, Ngân Giang
Địa chỉ 300NCKH_Đề tài(1): 000137928
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30703(1): 000137927
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168149
0025
0043EE43E40-A469-4A0A-87B6-FD683A3F1EA5
005202305151551
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230515155123|bhuongnt|c20230330100935|dtult|y20230323101948|zmaipt
04104|avie
044 |avm
08204|a428.02071|bNGC
1000 |aNguyễn, Linh Chi
24510|aBiên soạn tập bài giảng học phần "Biên dịch Tiếng Anh 1" / : |bBáo cáo tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cNguyễn Linh Chi, Đặng Ngân Giang
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a97 tr. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xBiên dịch|vGiáo trình
6530 |aBiên dịch
6530 |aTiếng Anh
6530 |aGiáo trình
655 |aĐề tài nghiên cứu|xKhoa tiếng Anh
7000 |aĐặng, Ngân Giang
852|a300|bNCKH_Đề tài|j(1): 000137928
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30703|j(1): 000137927
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/detai/000137927thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137928 NCKH_Đề tài 428.02071 NGC Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137927 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 428.02071 NGC Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu không phục vụ