Ký hiệu xếp giá 428.02071 HOA
Tác giả CN Hoàng, Thị Anh
Nhan đề Biên soạn tập bài giảng học phần "Phiên dịch 1" : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp đơn vị/cơ sở / Hoàng Thị Anh, Đặng Nam Thắng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 95p. : ill. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Phiên dịch-Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Biên soạn giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Phiên dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đặng, Nam Thắng
Địa chỉ 300NCKH_Đề tài(1): 000137929
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30703(1): 000137930
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168151
0025
0041F0DB38B-9871-441D-BA77-5C986484DFD2
005202308021449
008230323s2022 vm eng
0091 0
039|a20230802144952|bmaipt|c20230515155159|dhuongnt|y20230323105719|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
0820 |a428.02071|bHOA
1000 |aHoàng, Thị Anh
24510|aBiên soạn tập bài giảng học phần "Phiên dịch 1" : |bBáo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp đơn vị/cơ sở / |cHoàng Thị Anh, Đặng Nam Thắng.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a95p. : |bill. ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xPhiên dịch|xGiáo trình
6530 |aBiên soạn giáo trình
6530 |aPhiên dịch
6530 |aTiếng Anh
6530 |aGiáo trình
655 |aĐề tài nghiên cứu|xKhoa tiếng Anh
7000 |aĐặng, Nam Thắng
852|a300|bNCKH_Đề tài|j(1): 000137929
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30703|j(1): 000137930
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/detai/000137930thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137929 NCKH_Đề tài 428.02071 HOA Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137930 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 428.02071 HOA Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu không phục vụ