• Sách
  • 813 BRO
    Điểm dối lừa :

DDC 813
Tác giả CN Brown, Dan
Nhan đề Điểm dối lừa : Tiểu thuyết / Dan Brown ; Orkid dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt, 2022
Mô tả vật lý 679 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Deception point
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Mỹ-Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Tác giả(bs) CN Orkid dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139781-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00169075
0021
004FC7A8582-A689-45BF-BAFE-E646D7624693
005202309191029
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043438529|c205.000 vnd
039|a20230919102935|bhuongnt|c20230918154050|dhuongnt|y20230915101741|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a813|bBRO
1001 |aBrown, Dan
24510|aĐiểm dối lừa :|bTiểu thuyết /|cDan Brown ; Orkid dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt,|c2022
300 |a679 tr. ;|c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Deception point
65007|aVăn học hiện đại|bMỹ|vTiểu thuyết
6530 |aMỹ
6530 |aVăn học hiện đại
6530 |aTiểu thuyết
7000 |aOrkid|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139781-2
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139781thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139782 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 1 Hạn trả:12-12-2023
2 000139781 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào