• Sách
  • 813 BRO
    Hoả ngục /

DDC 813
Tác giả CN Brown, Dan
Nhan đề Hoả ngục / Dan Brown ; Nguyễn Xuân Hồng dịch.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 7
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Lao động ; BachvietBooks, 2022
Mô tả vật lý 687 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Inferno
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Mỹ-Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Hồng dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139787-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00169076
0021
004338D2799-4DDB-4C54-9FED-49007E9AC1E9
005202309191029
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786049898174|c219.000 vnd
039|a20230919102955|bhuongnt|c20230918160853|dhuongnt|y20230915104002|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a813|bBRO
1001 |aBrown, Dan
24510|aHoả ngục /|cDan Brown ; Nguyễn Xuân Hồng dịch.
250 |aTái bản lần thứ 7
260 |aHà Nội :|bNxb. Lao động ; BachvietBooks,|c2022
300 |a687 tr. ;|c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Inferno
65007|aVăn học hiện đại|bMỹ|vTiểu thuyết
6530 |aMỹ
6530 |aVăn học hiện đại
6530 |aTiểu thuyết
7000 |aNguyễn, Xuân Hồng|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139787-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139787thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139787 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139788 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào