• Sách
  • 813 BRO
    Pháo đài số :

DDC 813
Tác giả CN Brown, Dan
Nhan đề Pháo đài số : Tiểu thuyết / Dan Brown ; Lê Đình Chi dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt, 2022
Mô tả vật lý 585 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách Tiếng Anh: Digital fortress
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Mỹ-Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Chi dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139777-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00169077
0021
00488F39762-69B5-4B9E-9321-A67D2E1E249D
005202309191028
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043438536|c199.000 vnd
039|a20230919102854|bhuongnt|c20230918153748|dhuongnt|y20230915105211|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a813|bBRO
1001 |aBrown, Dan
24510|aPháo đài số :|bTiểu thuyết /|cDan Brown ; Lê Đình Chi dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt,|c2022
300 |a585 tr. ;|c24 cm.
500 |aTên sách Tiếng Anh: Digital fortress
65007|aVăn học hiện đại|bMỹ|vTiểu thuyết
6530 |aMỹ
6530 |aVăn học hiện đại
6530 |aTiểu thuyết
7000 |aLê, Đình Chi|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139777-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139777thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139778 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 1
2 000139777 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào