• Sách
  • 813 BRO
    Nguồn cội /

DDC 813
Tác giả CN Brown, Dan
Nhan đề Nguồn cội / Dan Brown ; Nguyễn Xuân Hồng dịch ; Orkid hiệu đính.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt, 2022
Mô tả vật lý 774 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Origin
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Mỹ-Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Tác giả(bs) CN Orkid hiệu đính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Hồng dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139779-80
000 00000nam#a2200000u##4500
00169078
0021
0042C86D8ED-24BE-4606-AD48-E54AC5AB54E6
005202309191029
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043607048|c299.000 vnd
039|a20230919102917|bhuongnt|c20230918160810|dhuongnt|y20230915110057|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a813|bBRO
1001 |aBrown, Dan
24510|aNguồn cội /|cDan Brown ; Nguyễn Xuân Hồng dịch ; Orkid hiệu đính.
260 |aHà Nội :|bNxb. Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt,|c2022
300 |a774 tr. ;|c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Origin
65007|aVăn học hiện đại|bMỹ|vTiểu thuyết
6530 |aMỹ
6530 |aVăn học hiện đại
6530 |aTiểu thuyết
7000 |aOrkid|ehiệu đính
7000 |aNguyễn, Xuân Hồng|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139779-80
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139779thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139780 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 1
2 000139779 TK_Tiếng Việt-VN 813 BRO Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào