• Sách
  • 658.8 KOT
    Tiếp thị 5.0 công nghệ vị nhân sinh =

DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Tiếp thị 5.0 công nghệ vị nhân sinh = Marketing 5.0 technology for humanity / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành dịch.
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022
Mô tả vật lý 320 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếp thị
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khoa Hồng Thành dịch
Tác giả(bs) CN Kartajaya, Hermawan.
Tác giả(bs) CN Setiawan, Iwan.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139679-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169079
0021
0041F5B0379-0924-45F9-9BFD-72CCE36C43B9
005202309181115
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786041200500
039|a20230918111530|bhuongnt|y20230915110621|zanhpt
0411 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bKOT
1001 |aKotler, Philip
24510|aTiếp thị 5.0 công nghệ vị nhân sinh = |bMarketing 5.0 technology for humanity / |cPhilip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành dịch.
250 |aIn lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2022
300 |a320 tr. ; |c21 cm.
65007|aTiếp thị
6530 |aTiếp thị
6530 |aCông nghệ thông tin
6530 |aDoanh nghiệp
7000 |aNguyễn, Khoa Hồng Thành|edịch
7001|aKartajaya, Hermawan.
7001|aSetiawan, Iwan.
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139679-80
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139679thumbimage.jpg
890|a2|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139680 TK_Tiếng Việt-VN 658.8 KOT Sách 1
2 000139679 TK_Tiếng Việt-VN 658.8 KOT Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào