• Sách
  • 153.4 MCR
    Bạn không thông minh lắm đâu /

DDC 153.4
Tác giả CN McRaney, David
Nhan đề Bạn không thông minh lắm đâu / David McRaney ; Nguyễn Hằng Nga hiệu đính.
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thế giới ; R. E. A. D. books, 2022
Mô tả vật lý 409 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: You are not so smart
Tóm tắt Trình bày những luận điểm, luận cứ rõ ràng gợi mở nguồn gốc cho mọi quyết định, suy nghĩ, cảm xúc khám phá việc tự đánh lừa bản thân của con người để đối mặt thực tại của cuộc sống, cung cấp những cách nhìn nhận mới về bản thân.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Nhận thức-Suy nghĩ
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Suy nghĩ
Từ khóa tự do Nhận thức
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hằng Nga hiệu đính
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139667-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00169080
0021
0046CDF1DE2-DC5B-4A34-ADC6-8B207766BA91
005202309191024
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043456905|c139.000 vnd
039|a20230919102402|bhuongnt|c20230918151629|dhuongnt|y20230915111341|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a153.4|bMCR
1001 |aMcRaney, David
24510|aBạn không thông minh lắm đâu /|cDavid McRaney ; Nguyễn Hằng Nga hiệu đính.
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội :|bNxb. Thế giới ; R. E. A. D. books,|c2022
300 |a409 tr. ;|c21 cm.
500 |aDịch từ nguyên bản tiếng Anh: You are not so smart
520 |aTrình bày những luận điểm, luận cứ rõ ràng gợi mở nguồn gốc cho mọi quyết định, suy nghĩ, cảm xúc khám phá việc tự đánh lừa bản thân của con người để đối mặt thực tại của cuộc sống, cung cấp những cách nhìn nhận mới về bản thân.
65017|aTâm lí học|xNhận thức|xSuy nghĩ
6530 |aTâm lí học
6530 |aSuy nghĩ
6530 |aNhận thức
7000 |aNguyễn, Hằng Nga|ehiệu đính
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139667-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139667thumbimage.jpg
890|a2|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139668 TK_Tiếng Việt-VN 153.4 MCR Sách 1
2 000139667 TK_Tiếng Việt-VN 153.4 MCR Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào