• Sách
  • 158.1 LYL
    Vươn lên hoặc bị đánh bại /

DDC 158.1
Tác giả CN Lý, Thượng Long
Nhan đề Vươn lên hoặc bị đánh bại / Lý Thượng Long ; Nguyệt Minh dịch.
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 351 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Kim chỉ nam dành cho bạn trẻ
Tóm tắt Gồm những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... để từ đó, giúp bạn có thêm những động lực, lời khuyên và giải pháp để tiến bước về phía trước và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Truyện
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Nguyệt Minh dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139799-800
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169081
0021
0041BCE8044-13BC-4C5F-9A2D-33155F6E2288
005202309181450
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049817533
039|a20230918145045|bhuongnt|c20230918074329|danhpt|y20230915111616|zanhpt
0411 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bLYL
1000 |aLý, Thượng Long
24510|aVươn lên hoặc bị đánh bại / |cLý Thượng Long ; Nguyệt Minh dịch.
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2020
300 |a351 tr. ; |c21 cm.
490 |aKim chỉ nam dành cho bạn trẻ
520 |aGồm những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... để từ đó, giúp bạn có thêm những động lực, lời khuyên và giải pháp để tiến bước về phía trước và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
65007|aTâm lí học ứng dụng
6530 |aTruyện
6530 |aCuộc sống
6530 |aTâm lí học ứng dụng
7000 |aNguyệt Minh|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139799-800
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139799thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139800 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 LYL Sách 1
2 000139799 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 LYL Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào