• Sách
  • 158.1 NGT
    Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều /

DDC 158.1
Tác giả CN Nguyễn Đoàn, Minh Thư
Nhan đề Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều / Nguyễn Đoàn Minh Thư.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thế giới ; Blommbooks, 2023
Mô tả vật lý 180 tr. ; 17 cm.
Tóm tắt Hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ với những suy nghĩ trăn trở, dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm và những cảm xúc vừa phức tạp vừa con người - một thế giới quen thuộc của tất cả chúng ta.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học ứng dụng-Cuộc sống
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139719-20
000 00000nam#a2200000u##4500
00169084
0021
004BD89DCB7-3E65-4C74-98DF-C822A469D393
005202309191026
008230915s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043659948|c86.000 vnd
039|a20230919102631|bhuongnt|c20230918135923|dhuongnt|y20230915135836|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bNGT
1000 |aNguyễn Đoàn, Minh Thư
24510|aHành tinh của một kẻ nghĩ nhiều /|cNguyễn Đoàn Minh Thư.
260 |aHà Nội :|bNxb. Thế giới ; Blommbooks,|c2023
300 |a180 tr. ; |c17 cm.
504|aPhụ lục: tr. 166-180
520 |aHành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ với những suy nghĩ trăn trở, dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm và những cảm xúc vừa phức tạp vừa con người - một thế giới quen thuộc của tất cả chúng ta.
65017|aTâm lí học ứng dụng|xCuộc sống
6530 |aCuộc sống
6530 |aTâm lí học ứng dụng
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139719-20
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139719thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139719 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 NGT Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139720 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 NGT Sách 2 Hạn trả:06-12-2023

Không có liên kết tài liệu số nào