• Sách
  • 158.2 TRN
    Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ /

DDC 158.2
Tác giả CN Trác Nhã
Nhan đề Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã ; Nguyễn Phương Thảo dịch.
Lần xuất bản In lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2020
Mô tả vật lý 420 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kĩ năng giao tiếp cụ thể từ cuộc sống, giúp bạn xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau nhằm đem lại cho bạn sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác.
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp-Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Quan hệ xã hội
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Thảo dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139795-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169086
0021
004A80286C7-4CD9-4A37-ACE2-6B5C79E9D558
005202309181449
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049762932
039|a20230918144924|bhuongnt|y20230915142012|zanhpt
0411 |avie
044 |avm
08204|a158.2|bTRN
1000 |aTrác Nhã
24510|aKhéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / |cTrác Nhã ; Nguyễn Phương Thảo dịch.
250 |aIn lần thứ 5
260 |aHà Nội : |b Văn học, |c2020
300 |a420 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp những kĩ năng giao tiếp cụ thể từ cuộc sống, giúp bạn xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau nhằm đem lại cho bạn sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác.
65017|aGiao tiếp|xTâm lí học ứng dụng
6530 |aGiao tiếp
6530 |aQuan hệ xã hội
6530 |aTâm lí học ứng dụng
7000 |aNguyễn, Phương Thảo|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139795-6
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139795thumbimage.jpg
890|a2|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139796 TK_Tiếng Việt-VN 158.2 TRN Sách 1
2 000139795 TK_Tiếng Việt-VN 158.2 TRN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào