• Sách
  • 895.63 MIN
    Thú tội /

DDC 895.63
Tác giả CN Minato, Kanae
Nhan đề Thú tội / Minato Kanae ; Trần Quỳnh Anh dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn ; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam, 2023
Mô tả vật lý 246 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại-Nhật Bản-Truyện
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Truyện
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Tác giả(bs) CN Trần, Quỳnh Anh dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139520-1
000 00000nam#a2200000u##4500
00169088
0021
00414F01298-BD5C-4AD2-ADAA-F06D057C5859
005202309191022
008230915s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043913941|c99.000 vnd
039|a20230919102240|bhuongnt|c20230918095929|dhuongnt|y20230915143502|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a895.63|bMIN
1000 |aMinato, Kanae
24510|aThú tội /|cMinato Kanae ; Trần Quỳnh Anh dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hội nhà văn ; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam,|c2023
300 |a246 tr. ;|c21 cm.
65007|aVăn học hiện đại|bNhật Bản|vTruyện
6530 |aNhật Bản
6530 |aTruyện
6530 |aVăn học hiện đại
7000 |aTrần, Quỳnh Anh|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139520-1
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139520thumbimage.jpg
890|a2|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139520 TK_Tiếng Việt-VN 895.63 MIN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139521 TK_Tiếng Việt-VN 895.63 MIN Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào