• Sách
  • 658.4022 JOH
    Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp /

DDC 658.4022
Tác giả CN Johnson, Whitney
Nhan đề Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp / Whitney Johnson ; Đỗ Hoàng Lan dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Lao động, 2023
Mô tả vật lý 299 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Build an A-team: Play to their strengths and lead them up the learning curve
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự-Kĩ năng
Từ khóa tự do Quản trị nhân sự
Từ khóa tự do Làm việc nhóm
Từ khóa tự do Kĩ năng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hoàng Lan dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(1): 000139818
000 00000nam#a2200000u##4500
00169089
0021
004FCD3962C-8BE1-4EEE-B45D-1C813BB349F3
005202309191031
008230915s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043259056|c119.000 vnd
039|a20230919103155|bhuongnt|c20230918145653|dhuongnt|y20230915144722|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a658.4022|bJOH
1001 |aJohnson, Whitney
24510|aKỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp /|cWhitney Johnson ; Đỗ Hoàng Lan dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Lao động,|c2023
300 |a299 tr. ;|c21 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Build an A-team: Play to their strengths and lead them up the learning curve
65017|aQuản trị nhân sự|xKĩ năng
6530 |aQuản trị nhân sự
6530 |aLàm việc nhóm
6530 |aKĩ năng
7000 |aĐỗ, Hoàng Lan|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(1): 000139818
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139818thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139818 TK_Tiếng Việt-VN 658.4022 JOH Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào