• Sách
  • 398.209597 NGH
    "Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam :

DDC 398.209597
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hòa.
Nhan đề "Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỉ XI đến giữa thế kỉ XXI. / Nguyễn Văn Hòa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2016.
Mô tả vật lý 831 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu văn học-Văn học dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Địa chỉ 100TK_Cafe sách tầng 2-CFS 2(1): 000104930
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151848
0021
0043BF0B676-9A14-4AEE-BAEA-D01B45037324
005202005211441
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786049070921
039|a20200521144115|bhuongnt|c20191108110758|dthuvt|y20180521100348|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bNGH
1000|aNguyễn, Văn Hòa.
24510|a"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam :|bTừ đầu thế kỉ XI đến giữa thế kỉ XXI. / |cNguyễn Văn Hòa.
260|aHà Nội : |bNxb. Sân khấu, |c2016.
300 |a831 tr. ; |c21 cm.
65010|aNghiên cứu văn học|xVăn học dân gian
6530|aViệt Nam
6530|aSử thi
6530|aDân tộc Thái
852|a100|bTK_Cafe sách tầng 2-CFS 2|j(1): 000104930
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000104930 TK_Cafe sách tầng 2-CFS 2 398.209597 NGH Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào