• Sách
  • 398.809597 LEQ
    "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận /

DDC 398.809597
Tác giả CN Lê, Thuý Quỳnh.
Nhan đề "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận / Lê Thúy Quỳnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 447tr. ; 21cm.
Tóm tắt Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Trường ca
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Địa chỉ 100TK_Cafe sách tầng 2-CFS 2(1): 000104825
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151917
0021
004BC5BBA68-E4A0-4005-8042-F63E87EDEB27
005202005221401
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045395899
039|a20200522140102|bhuongnt|c20200521135138|dsinhvien|y20180521112635|zhuongnt
0410|avie
044 |avm
08204|a398.809597 |bLEQ
1000|aLê, Thuý Quỳnh.
24510|a"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận / |cLê Thúy Quỳnh.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà văn, |c2017
300 |a447tr. ; |c21cm.
520 |aVài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
6530 |aViệt Nam
6530 |aVăn học dân gian
6530 |aDân tộc Thái
6530 |aTrường ca
6530 |a Nghiên cứu văn học
852|a100|bTK_Cafe sách tầng 2-CFS 2|j(1): 000104825
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000104825 TK_Cafe sách tầng 2-CFS 2 398.809597 LEQ Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào