• Khoá luận
  • 394.269 NGN
    日本のお正月についてーベトナムのお正月との比較ー =

Ký hiệu xếp giá 394.269 NGN
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Ngọc
Nhan đề 日本のお正月についてーベトナムのお正月との比較ー = Tết Nhật Bản – so sánh với tết Việt / Nguyễn Thị Phương Ngọc ; Nguyễn Thị Đăng Thu hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 51 tr. : tranh in màu, biểu đồ ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tết-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Tết
Thuật ngữ không kiểm soát Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa truyền thống
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Đăng Thu
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000121420-1
000 00000nam#a2200000u##4500
00163374
0026
004742DB79A-CEFE-4756-ADE1-43281FAAD912
005202111021113
008210917s2021 vm jpn
0091 0
039|a20211102111335|bhuongnt|c20210927141557|dmaipt|y20210917104738|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a394.269|bNGN
1000 |aNguyễn, Thị Phương Ngọc
24510|a 日本のお正月についてーベトナムのお正月との比較ー = |bTết Nhật Bản – so sánh với tết Việt / |cNguyễn Thị Phương Ngọc ; Nguyễn Thị Đăng Thu hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |a51 tr. :|btranh in màu, biểu đồ ;|c30 cm.
65017|aTết|bNhật Bản
6530 |aTết
6530 |aNhật Bản
6530 |aViệt Nam
6530 |aVăn hóa truyền thống
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aNguyễn, Thị Đăng Thu|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000121420-1
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000121420thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000121420 NCKH_Khóa luận KL-NB 394.269 NGN Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000121421 NCKH_Khóa luận KL-NB 394.269 NGN Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện