• Sách
  • 690 HAA
    Phong thủy dành cho doanh nghiệp /

DDC 690
Tác giả CN Hải Ân.
Nhan đề Phong thủy dành cho doanh nghiệp / Hải Ân.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 1999.
Mô tả vật lý 105 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn cho con người nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng cách xây dựng, thiết kế, lắp đặt những công trình, nhà ở, văn phòng như: thiết kế đô thị và toà nhà thương mại, đồ án toà nhà, tên bảng hiệu vận dụng theo phương pháp phong thuỷ (gió - nước) của người xưa khi sử dụng sức mạnh thiên nhiên.
Thuật ngữ chủ đề Phong thủy-Thiết kế kiến trúc-Doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Phong thủy
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000001101-2
000 00000cam a2200000 a 4500
0014034
0021
0044167
005202004181421
008040227s1999 vm| vie
0091 0
035##|a45060533
039|a20200418142147|btult|c20200417025400|dhuongnt|y20040227000000|zthuynt
0410 |avie
044|avm
08204|a690|bHAA
090|a690|bHAA
1000 |aHải Ân.
24510|aPhong thủy dành cho doanh nghiệp /|cHải Ân.
260|aHà Nội :|bThanh Niên,|c1999.
300|a105 tr. ;|c19 cm.
520|aHướng dẫn cho con người nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng cách xây dựng, thiết kế, lắp đặt những công trình, nhà ở, văn phòng như: thiết kế đô thị và toà nhà thương mại, đồ án toà nhà, tên bảng hiệu vận dụng theo phương pháp phong thuỷ (gió - nước) của người xưa khi sử dụng sức mạnh thiên nhiên.
65017|aPhong thủy|xThiết kế kiến trúc|xDoanh nghiệp.
6530 |aThiết kế
6530 |aPhong thủy
6530 |aDoanh nghiệp
6530 |aXây dựng
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000001101-2
890|a2|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001101 TK_Tiếng Việt-VN 690 HAA Sách 1
2 000001102 TK_Tiếng Việt-VN 690 HAA Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào