• Sách
  • 133.3 VUH
    Phong thủy tài lộc /

DDC 133.3
Tác giả CN Vũ, Đức Huynh.
Nhan đề Phong thủy tài lộc / Vũ Đức Huynh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2012.
Mô tả vật lý 229 tr. : hình vẽ ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Phong thủy-Bói toán.
Từ khóa tự do Bói toán
Từ khóa tự do Phong thủy
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(1): 000109050
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154754
0021
0043EBD5744-B607-47D4-B690-0924622A0567
005202004151549
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20200415154935|bhuongnt|c20200415143945|dhuongnt|y20190326140330|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a133.3|bVUH
1000|aVũ, Đức Huynh.
24510|aPhong thủy tài lộc /|cVũ Đức Huynh.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hồng Đức,|c2012.
300 |a229 tr. :|bhình vẽ ;|c21 cm.
65017|aPhong thủy|xBói toán.
6530 |aBói toán
6530 |aPhong thủy
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(1): 000109050
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109050 TK_Tiếng Việt-VN 133.3 VUH Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào