• Bài trích
  • Kiến trúc nhà ba gian Việt Nam với sự ảnh hưởng của phong thủy Trung Hoa /

Tác giả CN Lê, Mai Hương.
Nhan đề Kiến trúc nhà ba gian Việt Nam với sự ảnh hưởng của phong thủy Trung Hoa /Lê Mai Hương ; Ngô Thanh Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 224-234
Tóm tắt Bài viết tập trung nghiên cứu về kiến trúc nhà ba gian Việt Nam cùng với sự ảnh hưởng của phong thủy. Từ đó, cung cấp cho người đọc một góc nhìn tổng quát, đúng đắn hơn về khoa học phong thủy, về kiến trúc Việt Nam, góp phần tăng thêm niềm tự hào dân tộc.
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc nhà ở-Việt Nam-Phong thủy
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phong thủy
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Từ khóa tự do Nhà ba gian
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Hương.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164563
0022
004FC977261-D970-4379-BF9E-45C785B69834
005202201181622
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118162246|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aLê, Mai Hương.
24510|aKiến trúc nhà ba gian Việt Nam với sự ảnh hưởng của phong thủy Trung Hoa /|cLê Mai Hương ; Ngô Thanh Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 224-234
520 |aBài viết tập trung nghiên cứu về kiến trúc nhà ba gian Việt Nam cùng với sự ảnh hưởng của phong thủy. Từ đó, cung cấp cho người đọc một góc nhìn tổng quát, đúng đắn hơn về khoa học phong thủy, về kiến trúc Việt Nam, góp phần tăng thêm niềm tự hào dân tộc.
65017|aKiến trúc nhà ở|bViệt Nam|xPhong thủy
6530 |aViệt Nam
6530 |aPhong thủy
6530 |aKiến trúc nhà ở
6530 |aNhà ba gian
7000 |aNgô, Thanh Hương.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào