• Sách
  • 728.09597 BUC
    Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai /

DDC 728.09597
Tác giả CN Bùi, Duy Chiến.
Nhan đề Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 319 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Nhà ở truyền thống-Lào Cai-Người Phù Lá
Từ khóa tự do Lào Cai
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Từ khóa tự do Người Phù Lá
Từ khóa tự do Nhà ở truyền thống
Địa chỉ 100TK_Cafe sách tầng 4-CFS(1): 000122976
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164694
0021
004F7DF95E7-22A3-424A-9475-05933F4366F6
005202202111503
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047025084
039|y20220211150310|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a728.09597|bBUC
1000 |aBùi, Duy Chiến.
24510|aNgôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai /|cBùi Duy Chiến.
260 |aHà Nội :|bVăn hóa Dân tộc,|c2019
300 |a319 tr. ;|c21 cm.
500 |aLiên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
65017|aNhà ở truyền thống|bLào Cai|xNgười Phù Lá
6530 |aLào Cai
6530 |aKiến trúc nhà ở
6530 |aNgười Phù Lá
6530 |aNhà ở truyền thống
852|a100|bTK_Cafe sách tầng 4-CFS|j(1): 000122976
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000122976 TK_Cafe sách tầng 4-CFS 728.09597 BUC Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào