Lịch 12-2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Lớp học cô Nguyễn Việt Hà - Khoa T.Anh chuyên ngành 07:30 -  11:10 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp học cô Nguyễn Việt Hà - Khoa T.Anh chuyên ngành.

Cô Hà - ESPD Lịch tập huấn