Lịch 07-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Hỗ trợ nghiên cứu 08:30 -  10:00 tầng 3 - Thư viện ĐH Hà Nội

Hướng dẫn Nhóm giảng viên nghiên cứu khoa Bồ Đào Nha

Lịch tập huấn