Lịch 09-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30 -  11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 19

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30 -  11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 20

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30 -  16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 20

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30 -  16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 21

Thư viện Lịch tập huấn