Lịch 11-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30 -  11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 87

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30 -  11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 94

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30 -  16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 88

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30 -  16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 95

Thư viện Lịch tập huấn