Lịch 09-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Tập huấn Kỹ năng Thông tin và Sử dụng phần mềm Endnote 14:30 -  16:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin và Sử dụng phần mềm Endnote

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn phần mềm Endnote 08:00 -  09:00 Phòng 502 - Nhà B

Tập huấn phần mềm Endnote

Lịch tập huấn