Lịch 02-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 14:00 -  16:30 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_lớp 1VBA-20

Thư viện Lịch tập huấn