Lịch 09-2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20 -  11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 27

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20 -  11:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 28

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:20 -  16:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 29

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20 -  16:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 27

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20 -  21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 28

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20 -  21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 29

Thư viện Lịch tập huấn