Lịch 02-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Lớp Kĩ năng nghiên cứu - Khoa T.Anh chuyên ngành 12:30 - 

Lớp Kĩ năng nghiên cứu Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành

SV lớp 7C-18 và 8C-18

Cô Hằng - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn