Lịch 03-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Sunway thi. 13:45 -  16:15 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Văn phòng Sunway đặt lịch cho SV thi.

Văn phòng Sunway Lịch tập huấn