Lịch 03-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Tổng hợp Dữ liệu khảo sát 08:30 -  11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung - GV khoa Tiếng anh CN: Làm nghiên cứu sinh thu thập và phân tích số liệu phục vụ cho nghiên cứu

Lịch tập huấn
Sinh hoạt CLB Sách Hanu 11:30 -  12:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Sinh hoạt CLB Sách Hanu

CLB Sách Hanu Lịch tập huấn
Lớp HDSD phần mềm Zotero 14:00 -  15:00 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp HDSD phần mềm Zotero

Thư viện Lịch tập huấn