Lịch 01-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:30 -  11:30 Phòng 301 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_Nhóm 97

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 13:00 -  17:00 Phòng 301 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_Nhóm 98

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30 -  11:30 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin_Nhóm 97

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 13:00 -  17:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin_Nhóm 98

Thư viện Lịch tập huấn