Lịch 01-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 10:00 -  11:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện

Thư viện Lịch tập huấn
Sunway thi 14:00 -  16:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Sunway thi.

VP Sunway Lịch tập huấn