Lịch 10-2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 98 07:20 -  11:10 P.301 Thư viện Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 99 12:20 -  16:10 P.301 Thư viện Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 98 07:20 -  11:10 P.302 Thư viện Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 99 12:20 -  16:10 P.302 Thư viện Thư viện Lịch tập huấn