Lịch 01-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Lớp học cô Bảo Hương - Khoa SĐH 08:00 -  11:00 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp học cô Bảo Hương - Khoa SĐH

Cô Hương - K. SĐH Lịch tập huấn