Lịch 01-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30 -  10:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 13:30 -  17:00 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin

Thư viện Lịch tập huấn