Lịch 01-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Thầy Kiên-khoa Tiếng Anh chuyên ngành 07:35 -  11:30

Thầy Lưu Trung Kiên, Khoa tiếng Anh chuyên ngành sử dụng phòng học tập huấn để hướng dẫn SV nghiên cứu_có đề nghị Thư viện hỗ trợ hướng dẫn các CSDL hiện có của Thư viện.

Thầy Kiên-khoa Tiếng Anh chuyên ngành Lịch tập huấn
Lớp học Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành 12:30 -  16:15 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Lớp học Cô Trần Thúy Hằng - Khoa T.Anh chuyên ngành

Cô Hằng - K.Tiếng Anh CN Lịch tập huấn