Lịch 10-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
Sunway thi 13:30 -  16:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Sunway thi

VP Sunway Lịch tập huấn