Lịch 10-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:15 -  16:15 Phòng 301 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng thư viện_nhóm 02

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:15 -  16:15 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin_nhóm 02

Thư viện Lịch tập huấn