Lịch 11-2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
Sunway thi 13:30 -  16:00 Phòng 302 - Tầng 3 Thư viện

Sunway thi

VP Sunway Lịch tập huấn